การขอวีซ่า

การขอวีซ่าของแต่ละประเทศมีเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าแตกต่างกันออกไป ขอแนะนำให้ท่านเตรียมตัวแต่เนินๆเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
เลือกประเทศที่ต้องการจากตัวเลือกย่อยเพื่อดูรายละเอียดการขอวีซ่าของแต่ละประเทศ
Visitors: 49,658